Testimonials 2

 • Yasemin MUNGAN

  Yasemin MUNGAN

  Yasemin MUNGAN, Bilişim Teknolojileri Danışmanı

  Geleceğin dili Kodlama ve Robotik eğitimi ile öğrencilerimiz, farklı problemlere çözüm üretirken, bilimsel düşünme yöntemini kullanmayı, Yaş gurubuna göre kodlama uygulamaları ile kodlama yapmayı, Robotik programlama deneyimleri ile kodlama bilgisini somutlaştırmayı öğrenirler. Bu süreçte öğrencilerimiz bilişimsel kazanımlarının yanında yaratıcılık, planlama, zaman yönetimi becerilerini geliştirirler.

 • Elvan ÇOBAN

  Elvan ÇOBAN

  Elvan ÇOBAN, PDR ve Eğitim Koordinatörü

  Kişisel Gelişim Eğitimi çalışmalarımız ile; öğrencilerimizin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, bireysel farklılıkları, yetenek ve ilgi alanları, akademik gelişimleri dikkate alınır. Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalar yapılır. Evrensel değerleri kazanmaları, kendisi ve çevresiyle barışık bir birey olması sağlanır.

 • Nazlı ŞAHİN

  Nazlı ŞAHİN- Ortaokul Müdürü Yardımcısı

  Nazlı ŞAHİN, Ortaokul Müdürü Yardımcısı

  Öğrencilerimizin başarılı bir sınav hazırlık süreci geçirebilmesi ve performanslarının en üst düzeyde kullanabilmelerinin temellerinin okulda atıldığının bilincindeyiz. Okulda sağlam bir temel oluşturmadan, sadece dışardan alınacak desteklerle çok yüksek bir sınav başarısı elde edilemez. Okulumuzda “Liseye Geçiş Sınavı” için ortaokulun ilk kademesi olan 5. sınıftan başlayarak 8. Sınıfa kadar Nişantaşı Eğitim Kursları önderliğinde LGS Hazırlık çalışılmaları uygulanır.

 • Sema ÖCAL

  Sema ÖCAL

  Sema ÖCAL, Yabancı Diller Akademik Danışmanı

  İngilizcenin bir gereksinimden öte zorunluluk haline geldiği çağımızda, İngilizce eğitimindeki en önemli hedefimiz, öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif olarak dahil edildiği, öğrenci merkezli bir öğrenme atmosferi oluşturmaktır. Öğrencilerimiz; dinleme, okuma, yazma konuşma becerilerini, alanında uzman, Türk ve anadili İngilizce olan öğretmenlerimizle, günümüzün teknolojisiyle donatılmış sınıflarımızda, çağdaş ve dünya standartlarındaki öğretim metotlarıyla, ezberlemeden, eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğrenir.