Akademik Eğitim

ERSE Okullarında, MEB müfredat programları doğrultusunda, öğrencilerin; öğrenme stilleri, bireysel farklılıkları ve öğrenim sürecleri dikkate alınarak, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş akademik eğitim ortamlarında 21. yüzyılın bilgi ve becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenir. K12 bütünlüğünde “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrenci Merkezli Eğitim ’’anlayışı uygulanır.

Keşfet