Düşünme Becerileri

Düşünme Becerileri Eğitim Programı Kapsamındaki Dersler

Düşünme Becerileri: Programın amacı, bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bilişsel performanslarını geliştirici çalışmalar ile öğrenme sürecini destekler,

Bilişsel becerileri destekleme eğitimi kapsamında ayrıca “Düşünme Becerileri Atölyesi” çalışmaları yapılır. Öğrencilerdeki bilişsel işlem performansının desteklenmesi ve geliştirilmesi adına haftada bir ders saati çalışmalar yürütülür.

Kodlama Eğitimi: Öğrencilerimize algoritmik düşünmeyi öğretmeyi hedefler, anaokulunda başlar, ortaokula kadar devam eder.

Tüm bu çalışmaları yaparken öğrencilerimiz kendilerini bilim insanı, mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Bilişim Teknolojileri: Öğrencilerimiz, dijital araçları etkin biçimde kullanmayı öğrenirken aynı zamanda problem çözmeyi, analitik düşünmeyi destekleyen çalışmalar yaparlar. Bu amaçla ERSE Okulları aşağıdaki tüm alanlar ve içerikler öğrencilerimize sunulmuştur.

  • Online Eğitim Uygulamaları
  • Offline Eğitim İçerikleri
  • Kodlama Uygulamaları
  • Robotik Uygulamaları
  • Maker Uygulamaları
  • Sanal Gerçeklik Simülasyon uygulamaları