Yetenek Gelişimi

YETENEK GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Yeteneklerin keşfedilmesi ve eğitilerek geliştirilmesi oldukça zor ve ciddi bir iştir. Çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirme ile ilgili çalışmaların kısa süreli ve durumsal değil, “süreklilik” ilkesine uygun olarak sürece yayılmış çalışmalar olması gerekir.

Öğrencilerin yetenekleri ilgili ders öğretmenleri tarafından gözlem ve değerlendirilecek ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak kulüp faaliyetlerine yönlendirilecektir. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilip raporlanacaktır. Öğrencinin akademik süreçleri boyunca okulumuz tarafından takip edilecektir.

Okulumuzda uygulanacak Yetenek Becerileri Eğitim Programı, Anaokulu 4-6 yaş ve 1-6. sınıflar arasında uygulanacaktır. Programın koordinasyonundan uygulamalı ders öğretmenleri sorumlu olacaklardır.

Programın amacı;

  1. Yetenek alanlarını tanımak ve izlemek (Yetenek Değerlendirme),
  2. Özel yeteneklileri saptamak,
  3. Yetenek alanlarına yönelik geliştirici çalışmalar yapmak,
  4. Yetenek alanlarına uygun yönlendirmeler yapmaktır.

Yetenek ve Beceri Kulüpleri: Yetenek Becerileri Programı kapsamında ilkokulda ve ortaokulda haftada 1 saat kulüp çalışmalarıyla devam sürdürülecektir. Program müzik, beden eğitimi ve görsel sanatlar derslerinde uygulanacaktır.

Görsel -Uzamsal Yetenek Destek Programı: Öğrencilerimizin Kendini öz güvenle ifade edebilen, estetik bakış açısı olan, sanat eseri üretebilen ve bundan keyif alan, nitelikli, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden donanımlı ve sanata saygılı bireylerden oluşmuş bir toplum yaratmayı amaçlar.

Ritim ve Müzikal Yeteneği Destek Programı: Öğrencilerimizin bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenir.

Bedensel – Kinestetik Temel Yetenek Programı: Öğrencilerimizin belirli spor dallarıyla ilgili hazır bulunuşluklarının belirlenmesi, temel hareket becerilerinin kazanılması, yatkınlıklarına uygun spor branşlarının belirlenmesi, temel teknik beceri eğitimleriyle öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle çocukların yatkınlıklarına ve ilgi alanlarına uygun spor branşlarına yönelmeleriyle yaşam kalitelerini yükseltecek olan sporun içinde bulunmaları sağlanır.

Akademik Gelişim Raporu (AGR)

İlkokul ölçme değerlendirme süreçleri içinde Akademik Gelişim Raporu ile öğrencilerin sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımları K12 aracılığıyla raporlanır.  Akademik Gelişim Raporu her dönem sonu velilerimizle paylaşılır.