Sağlıkla ilgili ilk müdahale okulumuzda bulunan revirimizde okul hemşiresi tarafından yapılır. Öğrencilerin sağlık dosyalarının oluşturulması, süreli yada sürekli ilaç kullanımı okul hemşiresi tarafından takip edilir.