Yetenek Gelişimi

YETENEK GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Yeteneklerin keşfedilmesi ve eğitilerek geliştirilmesi oldukça zor ve ciddi bir iştir. Çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirme ile ilgili çalışmaların kısa süreli ve durumsal değil, “süreklilik” ilkesine uygun olarak sürece yayılmış çalışmalar olması gerekir.

Öğrencilerin yetenekleri ilgili ders öğretmenleri tarafından gözlem ve değerlendirilecek ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak kulüp faaliyetlerine yönlendirilecektir. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilip raporlanacaktır. Öğrencinin akademik süreçleri boyunca okulumuz tarafından takip edilecektir.

Okulumuzda uygulanacak Yetenek Becerileri Eğitim Programı, Anaokulu 4-6 yaş ve 1-6. sınıflar arasında uygulanacaktır. Programın koordinasyonundan uygulamalı ders öğretmenleri sorumlu olacaklardır.

Programın amacı;

  1. Yetenek alanlarını tanımak ve izlemek (Yetenek Değerlendirme),
  2. Özel yeteneklileri saptamak,
  3. Yetenek alanlarına yönelik geliştirici çalışmalar yapmak,
  4. Yetenek alanlarına uygun yönlendirmeler yapmaktır.

 

Yetenek ve Beceri Kulüpleri: Yetenek Becerileri Programı kapsamında ilkokulda ve ortaokulda haftada 1 saat kulüp çalışmalarıyla devam sürdürülecektir. Program müzik, beden eğitimi ve görsel sanatlar derslerinde uygulanacaktır.

Görsel -Uzamsal Yetenek Destek Programı:

Öğrencilerimizin kendini öz güvenle ifade edebilen, estetik bakış açısı olan, sanat eseri üretebilen ve bundan keyif alan; duygusal, zihinsel ve sosyal yönden donanımlı ve sanata saygılı bireylerden oluşan bir toplum yaratmayı amaçlar.

Sanat eğitimi programımız sanatın temel elemanlarını ve tasarım ilkelerini sanat eğitimimizin temelinde tutar. Tüm öğrencilerimizin bilinçli yaratım süreci oluşturabilmelerini sağlamayı hedefler. Dünya sanatını ve sanatçılarının klasik ve çağdaş örnekleriyle öğrencilerimizi buluşturmayı amaçlar. Görsel sanatların her dalında öğrencilerimizin gelişimini destekler. Alanda özel yetenekleri olan öğrencilerimiz bireysel etütlerle destekler. Kişisel sergilerini hazırlamak ve portfolyolarını oluşturmak üzere teşvik eder.

Öğrencilerimiz; kara kalem, sulu boya, kuru boya, pastel boya , akrilik boya, guaj boya tekniklerini öğrenerek uygular. İki boyutlu düzlem de yaş guruplarına göre perspektif , kağıdı doğru kullanma , oran orantı ve kompozisyon kurallarını öğrenirler. Farklı malzemelerden üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Yaratıcı düşünme becerileri , beyin fırtınası ve drama yöntemlerinin sınıf içinde kullanılmasıyla geliştirirler. Çalışmalarını hem sözel hem görsel olarak ifade edebilmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin görsel sanatlar alanında da teknolojiyi doğru kullanmaları amaçlanır. Online sergi, müze ve gezilerle dijital çalışmalar ve teknoloji tasarım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenir.

Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitimde de Görsel Sanatlar derslerimiz kesintisiz devam etmiştir ve etmektedir. Derslerimizde öğrencilerimiz resim öğretmenlerinin danışmanlığında resim yapmaya, görsel sanatlarla ilgili teorik bilgileri almaya sanatçıları tanımaya , sanat sitelerine ulaşmaya ve araştırma ödevleri yapmaya teşvik edilir. Ders içeriklerine uygun videolar ve slayt sunumlarıyla google classroom üzerinden de istedikleri zaman ulaşıp tekrar yapabilmekte ve öğrendiklerini pekiştirebilmektedirler.

Ritim ve Müzikal Yeteneği Destek Programı: Öğrencilerimizin bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenir.

Bedensel – Kinestetik Temel Yetenek Programı: Öğrencilerimizin belirli spor dallarıyla ilgili hazır bulunuşluklarının belirlenmesi, temel hareket becerilerinin kazanılması, yatkınlıklarına uygun spor branşlarının belirlenmesi, temel teknik beceri eğitimleriyle öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle çocukların yatkınlıklarına ve ilgi alanlarına uygun spor branşlarına yönelmeleriyle yaşam kalitelerini yükseltecek olan sporun içinde bulunmaları sağlanır.