Kütüphane

ERSE Okulları Kütüphanesi, öğrencilerin bilgiye ulaşmaları, araştırma yapmaları,  ders çalışmaları, ödev yapma ve kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Kütüphane, dokümantasyon hizmeti olarak; yerli ve yabancı yazarların klasik eserleri, kaynak kitaplar, görsel işitsel kaynaklar (DVD, VCD, CD vb.) çizgisel kaynaklar (harita, atlas vb.) ile yerli ve yabancı süreli yayınlardan oluşmaktadır. Öğrencilerimizin araştırma yapabilmesi için internet kullanımına açık bilgisayarlar ve güncel yayınlar yer almaktadır.

Kütüphane Birimi ayrıca, yurtiçi ve yurtdışından alınan kitapların, öğrencilere düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Eğitsel etkinlik saatlerinde öğrenciler kütüphanecilik konusunda bilgilendirilirler. Ayrıca, öğrencilerin araştırma/proje çalışmalarına yardımcı olur. Her yaş grubuna uygun okuma ve kaynak kitaplardan oluşan kütüphanemizin ihtiyaçlara daha iyi hizmet edebilmesi için belirlenmiş kurallara uymak öğrencilerimizin temel görevlerindendir.