Öğrenme Modeli

ERSE ÖZGÜN ÖĞRENME MODELİ

ERSE Okulları olarak her öğrencimize bir başarı öyküsü yazma amacıyla çıktığımız yolda bugünün çocuklarını yarının yaşam durumlarına hazırlamaktayız. Kurulduğumuzdan bugüne sürekli gelişim ilkesi gereği kurumsal gelişimimizi en iyiye ulaşma çabası ve arayışıyla sürdürmekteyiz. Bu gelişimi hızla değişen çağın ihtiyaçlarına, bilimin doğrularına, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun biçimde, alanında uzman akademisyenler ve eğitim personeli iş birliği içinde yürütmekteyiz.

Okul öncesi yıllar, kişilik gelişiminin ve öğrenme süreçlerinin en değerli dönemidir. Tüm yaş gruplarında farklılaştırılmış eğitim olanaklarının sağlandığı çok yönlü bir eğitim programını, güvenli bir öğrenme çevresi yaratarak, uygulamayı hedefleyen okulumuzda; anasınıflarımız 4,5 ve 6 Yaş Grubu çocukları için tasarlanmış farklı öğrenme alanlarına sahiptir.

ERSE Okulları olarak amacımız, öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve yeterliliklerini süreç içerisinde izleyerek öğrenme şekillerini saptamak ve gelebilecekleri en üst seviyeye ulaşmalarını sağlamaktır. Bu gelişimi hızla değişen çağın ihtiyaçlarına, çağdaş bilimin ışığında, Atatürk ilke ve yeniliklerine uygun biçimde, alanında uzman akademisyenler ve eğitimcilerimizin iş birliği içinde yürütmekteyiz.

MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esasları temel alınır. MEB Eğitim-öğretim müfredatında  çoklu zeka programı yer alır. Bu programa eklektik olarak GEMS, Montessori,Reggio Emilia, Scamper, High Scope ve Farklılaştırılmış Eğitim yaklaşımlar ile  daha zengin bir hale getirilmiştir. Program çocukların gelişimsel özelliklerini, ilgi ve gereksinimleri ile çevresel koşullarını dikkate alan “gelişimsel,sarmal ve eklektik” bir yapıdadır.   Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal, dil ve öz bakim gelişim alanlarını gelişimsel ihtiyaçlar çerçevesinde destekleyecek farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan da yararlanılmaktadır.

Eğitim programımız uygulanırken;  Yaratıcı Drama, Modern Dans, Müzik, Perküsyon, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Çocuk Yogası, Akıl Oyunları, Satranç,Yüzme,Orff, Fen Bilimleri, İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi programları ile desteklenmektedir.

Oyun, tüm eğitim ve öğretim etkinliklerimizin temelini oluşturur. Öğrencilerimiz oynayarak öğrenir, öğrenirken eğlenir. Günlük programımızda yer alan “Oyun ve Hareket Etkinlikleri” yapılandırılmış ve serbest oyunlar yoluyla onlara, iç dünyalarını keşfetme, sosyal yaşamı deneyimleme, kendilerini ifade etme, keşfederek öğrenme, hayal güçlerini zenginleştirme ve farklı becerileri uygulama fırsatı sağlar.

Öğrencilerimiz, zengin Okul Öncesi Eğitim Programımıza eşlik eden çeşitli geziler, açık sınıf, fen-doğa ve matematik uygulamaları, değerler eğitimi, sosyal sorumluluk çalışmaları ve dönüşümlü olarak tanıyacakları farklı kulüp etkinliği sayesinde ilkokula hazırlanırken, bir yandan da onları hayata hazırlayacak temel deneyimleri yaşar ve geliştirirler.