FLORA EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ (ÖZEL ERSEV OKULLARI) ÖĞRENCİ VELİSİ/VASİSİ/TEMSİLCİSİ AÇIK RIZA METNİ

FLORA EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

(ÖZEL ERSEV OKULLARI)

 ÖĞRENCİ VELİSİ/VASİSİ/TEMSİLCİSİ AÇIK RIZA METNİ

Bu açık rıza metni size, tarafınıza aydınlatma yapıldıktan sonra sunulmuştur. Lütfen önce aydınlatma metnini okuduğunuzdan ve bu metne özgür iradenizle onay verdiğinizden emin olunuz.

Bu metne konu kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verdikten sonra, dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz. Kişisel verilerinizi önemsiyor ve koruyoruz.

 

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında, kanundan kaynaklanan hukuki sebeplere dayanarak ve açık rızanızı almaksızın hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi ve aktardığımız “Öğrenci Velisi/Vasisi/Temsilcisi Aydınlatma Metni”nde okumuştunuz.

Bu nedenle, bu metinde yalnızca işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması için açık rızanıza ihtiyaç duyduğumuz kişisel verileriniz yer alacak.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Flora Eğitim Kurumları Anonim Şirket olarak; velisi olduğunuz çocuğunuzun okulumuzda öğrenci olması nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (6698/5-6) haller haricinde, kişisel verilerinizi işlemek ve aktarmak için aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz. 6698/5-6 maddeleri kapsamında işlenen kişisel verilerinizi “Aydınlatma Metni”nde bulabilirsiniz.

Ürün / hizmetlerin ifası, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım amaçlı SMS ve e-posta gönderilmesi ile telefonla aranması amaçlarıyla İLETİŞİM,KİMLİK, LOKASYON, FİNANSALve GÖRSEL/İŞİTSEL KAYITLARA ilişkin bilgilerimin işlenmesine ve aktarılmasına;

Özgür irademle rıza göstermeyi,

Kabul ediyorum                       ☐

Kabul etmiyorum                      ☐

 

Yukarıda belirtilen 3 kişisel verinizden işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermediğiniz kişisel veri ya da veriler varsa, lütfen aşağıya yazınız. Tüm kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına rızanız varsa, aşağıdaki bölümü boş bırakınız.

İşlenmesini istemediğiniz kişisel veriler

 

 

 

 

Aktarılmasını istemediğiniz kişisel veriler

 

Veri Sahibi
Adı Soyadı
Tarih
İmza