Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

REHBERLİK PROGRAMI                                                

ERSE Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarımız öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen hedefler üzerinden gerçekleştirilir. Bu süreçte öğretmen ve velilerimizin de dahil edildiği bir yaklaşım ve programlar kullanılır.

 • Oryantasyon Programı: Öğrenci ve velilerimizin okula uyum sürecinde yapılan, sunum, görüşme ve bültenler.
 • Gelişim ve Akademik Başarı Takip Programı: Bireysel sınıf öğretmeni görüşmeleri ve öğrenme stilleri, ders çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı gibi öğrencinin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar.
 • Davranış Yönetimi: Dikkat çalışmaları, ihtiyaç duyulan alanda müdahale programı, bireysel görüşmeler, vaka takibi çalışmaları.
 • Yetenek ve kariyer programı: Yetenek gözlem formu, yetenek sıralama testi çalışmaları.

Sosyal Yaşam Becerileri Kapsamındaki Dersler

Kişilik Gelişimi Dersi: Anasınıfından başlayarak ortaokul sonuna kadar uygulanır. Haftada bir saat Rehberlik ve Yaratıcı Drama alanlarının ortak çalışmaları ile yürütülür.

Yaşam Becerileri: Anasınıfından başlayarak ortaokul sonuna kadar uygulanır. Öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amacıyla okulun farklı ortamlarında uygulamalı olarak yapılır.

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler;

 • Olumsuz etkenlere karşı bireysel dirençlerini artırma,
 • Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarını sağlama,
 • Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme,
 • Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında ama yaşadığı çevreler ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına da duyarlı olarak yetişme,
 • Birbirlerine saygı gösterme ve değer vermedir.

Kariyer Becerileri

Akademik danışmanlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, yaratıcı drama ve sınıf öğretmenleri ile birlikte özgün şekilde geliştirilen program; öğrencilerde iş ve özel yaşantılarını yönetebilme konusunda farkındalık sağlamayı ve başarılı olabilmelerini amaçlar.

Pratik eğitimlerle desteklenen teorik eğitim; öğrencilere şu becerileri kazandırır;

 • Etkili iletişim becerileri
 • Çatışma ve sorun çözme becerileri
 • Profesyonel yaşam becerileri
 • Kendini tanıma becerileri
 • Takımın aktif üyesi olabilme becerileri