Yabancı Dil

YABANCI DİL

ERSE Okullarında okul öncesi yabancı dil eğitiminde yaparak yaşayarak öğrenme, edinim yoluyla öğrencinin farkına varmadan dili etkin biçimde kazanmasını ve etkili iletişim kurması amaçlanır. Bu amaçla kazanımları belirlenmiş etkinlik, şarkı, oyun, drama aktiviteleri ile dersler zenginleştirilir. Öğrenciler kalıplaşmış ezberler yerine İngilizceyi doğal ortam ve durumlarda yaşayarak, eğlenerek edinir ve verilen basit yönergelere cevap verirler.