Amaçlarımız

Öğrenci merkezli eğitim, öğretim anlayışıyla, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek, öğrencilerimizin;

 • İlgi ve yeteneklerini geliştirerek onları akademik ve sosyal donanımlarla hayata ve bir üst öğrenime hazırlamak,
 • Bilimsel düşünme, problem çözme ve araştırma yapma alışkanlığını kazandırmak,
 • Bilgiye ulaşma, bilgiyi doğru kullanma ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
 • İngilizceyi etkin bir biçimde kullanarak, global gelişmeleri izleyebilmelerini ve uluslararası dil sınavlarında başarılı olabilmeleri sağlamak,
 • Etkili iletişim becerileri kazandırmak,
 • Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsetmek; demokrasinin ilkelerine, insan haklarına, çocuk haklarına uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma bilincini kazandırmak,
 • Ulusal ve evrensel kültür değerlerine saygı duymalarını sağlamak,
 • Yaşadığı topluma, doğaya ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,
 • Toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığını kazandırmak,
 • Doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,
 • Spor ve güzel sanatların bir dalında yetenek ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak,
 • Sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılmalarını destekleyerek, ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak,
 • Kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek.