Bilişim Teknolojileri ve Kodlama

Bilişim Teknolojileri dersleri, 21. yüzyıl becerileri kazandırmanın yanında  araştırma temelli öğrenmeyi, öğrencilerin edindikleri kazanımları hayalleri ile ilişkili hale getirmeyi, bireyselleştirilmiş öğretimi kolaylaştırmak ve gerçekleştirmek için yapılandırmacı ve öğrenci merkezli öğretimi destekler. Ders kapsamında öğrencilerimiz teknolojik becerileri kazanmanın yanında,  bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının günlük hayattaki önemini ve kullanım amaçlarını bilir. Bilgi ve veri güvenliğini sağlamanın ve sanal dünyada güvenliklerini artırmanın önemini kavrar. Sanal dünyada etik ve sosyal değerlerini benimser ve günlük hayatlarında dijital vatandaş olarak tutum sergiler. Bilgi paylaşımı için farklı platformlarda çalışma alanlarını tanır, İhtiyaca yönelik yaratıcı çözümler üretir. Var olmayan bir şeyi hayal edip üretime geçirebilir. Problem analizi ve çözüm yaklaşımları ile programlamaya ilk adımları atarlar. Kodlama ve programlama ile  problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması, planlama, karar verme, değerlendirme ve yaratıcılık gibi hayatın her alanında faydalı olacak beceriler geliştirirler.

Kaydol