HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

Okul yaşamın bir parçasıdır. Okul öncesi eğitiminin giderek gelişeceği ilkokul yıllarında okula başlayan bir çocuk, yeni bir sosyal çevreye adım atar ve hayatı tanır.

Bu süreçte; çocukların yaşamda güçlü bir şekilde ilerlemesi, mutlu bir çevreye adımlarını sağlam atmaları ana hedefimizdir.

Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde; öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimiz:

 • İletişim kurar,
 • Bireysel farklılıklarını bilir ve farklılıklara saygı duyar,
 • Öz yönetim becerisine sahip, iş birliği yaparak takım çalışmalarına katılabilir,
 • Demokratik yaşamın ilkelerini ve değerlerini özümser,
 • Haklarını bilir ve sahip çıkar,
 • Analitik bakış açısıyla toplumu ve çevreyi yorumlar,
 • Toplumsal yaşamın gereklerini içselleştirir,
 • Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerileri geliştirir,
 • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanır,korur ve geliştirir,
 • Empati kurabilir,
 • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere,yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip olur,
 • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek olur,
 • Öğrenmekten ve araştırmaktan keyif alır.