• Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
  • Ulusal, toplumsal ve çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak
  • Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek
  • Bilimsel ve eleştirel düşünceye sahibi olmak
  • Yaratıcı ve girişimci olmak
  • Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak