Kurumsal

Vizyonumuz

Bilgi toplumunun yetkinliklerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, akademik ve sosyal alanlarda fark yaratan, insanlığa katkı sağlayan bireyler yetiştiren örnek ve öncü okul olmak.

Misyonumuz

Erse Okulları olarak misyonumuz, öğrencilerimize çok yönlü düşünebilmeyi öğrendikleri, kendilerine, başkalarına ve çevreye saygı bilinci içinde oldukları; kazandıkları beceri ve geliştirdikleri tutumları kullanabilme özgüveni sağlayan, güvenli, dinamik, motive edici ve çok dilli bir ortamda en yüksek standartlarda eğitim vermektir.

Misyonumuzu gerçekleştirmek amacıyla hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve evrensel bir eğitim sunarak, öğrencilerimizin;

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı,
  • Akademik hayatları boyunca sahip oldukları tutum ve davranışları özgüvenli bir şekilde sergileyebilen,
  • Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, ana okulundan başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinen,
  • Eleştirel düşünmeyi bilen, sorgulayan, etkin iletişim kurabilen ve sosyal becerileri edinmiş,
  • Adil davranabilen, saygılı, hoşgörülü ve ilkeli,
  • Birden fazla dil öğrenerek, farklı kültürlere ilgi duyan,
  • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
  • Bilimsel yöntemlere, edebi ve sanatsal yaklaşımlara ihtiyaç duyan,
  • Bilişim teknolojilerini kullanabilen,
  • Sorumluluk sahibi, başladığı işi bitiren, inisiyatif kullanan,  takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda, keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile bu sürecin baş aktörü daima öğrencilerimizdir.

Hedeflerimiz doğrultusunda eğitim ve öğretim programımızı, öğrencilerimizde ilgi uyandıran, merek etmelerini ve sorgulamalarını sağlayan, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli olarak motivasyonlarını sürekli arttıran, sorumluluklarının bilincinde olmalarını gerektiren özellikte hazırlamaktayız.

Okulumuz gerek uzaktan eğitim, gerek yüz yüze eğitim durumlarında tüm hazırlıklarını yaparak eğitim- öğretime hazır hale getirilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin başında gelmektedir. Okulumuz titizlikle yerine getirdiği önlemlerle ‘Temiz Okul’ sertifikasını da alarak öğrencilerini beklemektedir.