MATEMATİK

MATEMATİK

Okulumuzda matematik derslerinde öğrencinin soyut kavramlarla düşünebilme, verileri yorumlayabilme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri geliştirilir. Matematik okuryazarlığı ile yaşam becerilerinin gelişimi arasındaki ilişki vurgulanır.

Öğrencilerimiz;

  • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilir, bunlar arasında ilişkiler kurabilir,
  • Kavramları günlük yaşamına transfer edebilir,
  • Gelişen modern teknolojinin gereği olan değişimlere ayak uydurabilir,
  • Soyut düşünme yetisi kazanır.

Ana hedefimiz: öncelikle matematiği sevdirmek,matematiksel bakış açısını özümsettikten sonra, soran sorgulayan, öğrenmekten keyif alan ve kendi kapasitesinin en üstüne çıkmayı başaracak düzeye getirmektir.