OKUMA YAZMA

“Türk dili dillerin en güzeli, en zenginidir. Yeter ki şuurla ve bilinçle işlensin.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bugün gibi hatırımda,

İlk gün, ilk ders, ilk hece.

Şiirler yazmak için öğrendiğim,

Güzel Türkçe…

ZİYA OSMAN SABA

 

Türkçe Dersi Öğretim Programımız, Türk dilini sevdirmeyi, kurallarını sezdirmeyi ve öğretmeyi, öğrencilerimize Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullandırmayı, etkili iletişim kurdurmayı amaçlar. Ayrıca okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini tam ve doğru olarak anlama ve anlatabilme becerisi kazandırır.

Öğrencilerimizin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü ve yazılı iletişimle ilgili dil becerilerini kazanmalarını sağlamak adına programımız okuma, yazma, konuşma, dinleme alanlarına yönelik çalışmalar aracılığıyla desteklenir. Hedefimiz; öğrencilerimizin edindikleri dinleme, izleme alışkanlığı ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir.

Türkçe Dersi Öğretim Programı hedefi;

  • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
  • Kendini ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme kapasitesi gelişmiş,
  • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, özgüveni yüksek, çevresiyle uyumlu, görüş ve tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen,
  • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan bireyler yetiştirmektir.