MATEMATİK

Erse Okulları’nda Matematik öğretimindeki en temel amaç; öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Matematiği öğretmek; temel kavram ve becerilerinin kazanılması yanı sıra matematiksel düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu farketmelerini hedeflemektedir. Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen bireyler yetiştirmektir.

Dersler, “basitten karmaşığa” ve “somuttan soyuta” ilkelerine uyularak işlenmektedir. Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen gösterilir. Öğretmenlerimizin hazırladığı çeşitli uygulamalardan yararlanılır. Her öğrencinin farklı yöntemlerle bilgiye ulaşma ve bilgiyi kayıt etme tarzına sahip olması mantığına dayanarak dersler görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerine dayanarak işlenmektedir.

Dönem sonuna kadar yapılan sınav ve ödevlendirmeler ile öğrencilerimizin akademik gelişim süreci takip edilir ve gerekli durumlarda tamamlayıcı çalışmalar yapılarak süreç kontrol altında tutulur. Ölçme ve değerlendirme sürecinde proje ve performans ödevleri, açık uçlu sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlar kullanılır. Böylece öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesi sağlanır. Öğretmenlerimiz öğrenme basamaklarını hem klasik sınavlarla hem de test sınavlarıyla tespit edip, değerlendirme sonuçlarını analiz ederek geriye dönük etüt çalışmaları yapar.