Robotik

ERSE okullarında ana sınıfından itibaren başlayan Kodlama eğitimi ile öğrencilerimiz günümüz yüzyılının en önemli gereksinimlerinden dijital okur yazarlık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazanıyor. hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil ,yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için sunduğumuz kodlama programı ile geleceğin bilim dünyasına ışık tutacak bireyler yetiştiriyoruz.

Bilişim Teknolojileri ve yazılım Bölümü olarak hedefimiz;

  • Araştırmacı
  • Yaratıcı
  • Sabırlı
  • Kaşif
  • Motivasyonu yüksek ve öğrenmeye hevesli
  • Gelişen ve değişen teknolojiyi takip eden
  • İletişim becerisi yüksek bireyler yetiştirmektir.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi eşliğinde;

Temel bilgisayar kullanımı, etik ve güvenlik, iletişim, araştırma, işbirliği gibi konuların yanında; UnPlugged Kodlama, Blok Kodlama, Bee-Bot, Cubetto, Makey Makey, MakeBlock mBot, Robo Kit. 2D Oyun Oluşturma. 3D Oyun Oluşturma. 3D Tasarım. Eğitici Oyunlar. Programlama, Grafik Tasarım, Çevrimiçi Uygulamalar konuları işlenir.

Başvur