Yaratıcı Darama dersleriyle öğrencilerimizin bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini geliştirilmesi hedeflenir. Bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak; bir amacın, düşüncenin doğaçlama ve rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanılarak canlandırmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülür, kendiliğinden, şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalı olarakta uygulanır. Yaratıcı Drama derslerinde oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli uygulanır.