Blog

Eko-Okullar Programı

EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından 1995 yılından beri yürütülmektedir. Uluslararası saygınlığı yüksek olan Eko-Okullar Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibari ile ABD, Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya dahil olmak üzere toplam 56 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 56.000’den fazla okula, 13.000.000’dan fazla öğrenciye ve 1.170.000’den fazla öğretmene ulaşılmıştır.

Programın içeriğinde yer alan 7 adım ile öğrenciler yerel düzeyde projeler gerçekleştirir ve hem bireysel hem de çevresel bilinçlenmeyi sağlarlar. Eko-Okul komitesinin çalışmaları sırasında yerel halk ve yöneticiler ile kurduğu diyaloglar aynı zamanda onlara iyi bir yurttaşlık eğitimi sağlar ve kendini ifade yeteneklerini güçlendirir. Öğrenciler Eko-Okullar Programı ile iletişim, araştırma, sorgulama, problem çözme ve düşünme becerilerini geliştirme şansı elde ederler. Bunların yanı sıra öğrencilerin tüketim alışkanlıkları ve doğal kaynakları kullanma bilinçleri gelişir.

Eko-Okullar Programı her sene farklı aktiviteler ile tüm okul topluluğunun ve öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesine yardımcı olur. 2 sene süresince üstün başarı gösteren okullar Yeşil Bayrak alma hakkı kazanırlar. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

Özel ERSEV Okulları  2018 – 2019 eğitim öğretim yılında “Eko Okul” olmak için gerekli başvuruları tamamlamış ve yeşil bayrak için çalışmalarına başalmıştır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Benzer İçerikler