Blog

Gelişim Dönemleri PDR Veli Semineri

PDR BİRİMİ anaokul, ilkokul ve ortaokul velilerimize “ Okul çağı çocuğunun gelişim dönemi özellikleri” konulu Veli Semineri düzenledi. Okul Psikolojik Danışmanımız Deniz Selin TANRIVERDİ çocukların gelişim dönemi özellikleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili velilerimizi bilgilendirdi. Velilerimiz, sordukları sorular ile endişe ve korkularını paylaşırken; Okulumuzda yapılan önleyici rehberlik çalışmaları hakkında da bilgilendirildiler. Katılımları için değerli velilerimize teşekkür ederiz.

SEVGİLİ VELİLERİMİZ,
Çoğu kez birbiriyle karıştırılan “büyüme” ile “gelişme” sözcükleri, gerçekte birbirinden farklı kavramlardır; biri diğerinin yerini alamaz. Yapısal artışı dile getiren “büyüme”, bedende gerçekleşen sayısal değişiklikleri içermektedir. (Kilo, boy artışı gibi) Buna karşılık “gelişme” kavramı; düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir. Gelişim, anne karnından başlayıp ölünceye kadar geçen bir süreci kapsarken her çocuğun gelişim çizgisinin farklı olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle çocuklarımızı bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal alanda farklı bireyler olarak kabul etmeliyiz.  Çocuklarımız 5-11 yaş döneminde hızla büyümektedirler. Okul Çağı olarak da geçen bu dönemde çocuklar, kendilerine sevgi gösteren, uyarıcı bir çevre ve sağlıklı gelişimini sağlayan ebeveynlere ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde anne ve babaların çocuğun gelişimine katkıda bulunabilmesi için çocuğunu iyi tanıması ve doğru gözlemler yapabilmesi gerekir. Ebeveynler bu gözlemleri değerlendirebilmek için çocuklarının içinde bulunduğu yaş grubunun gelişim özelliklerini iyi bilmelidirler.

Mantıklı düşünme başlar.
Ben merkezcillik azalır.
Yaşıtları önem kazanır.
Bellek ve dil becerileri artar.
Bilişsel becerileri artar.
Fiziksel gelişme durağanlaşmıştır.Be
nlik kavramı gelişimi, benlik yapısını geliştirir.
Güç ve sportif beceriler artar.

Çocuk, okulda hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı okuma-yazma ve hesap becerilerini edinmeye başlar.  Çocuk bu becerilere dayanarak ileriki yaşlarda karmaşık problemleri çözebilir hale gelecektir. Gündelik yaşamda olup bitenler çocuğun ilgisini çekmeye başlamıştır. Ülkelerinde ve dünyada olup bitenler ile ilgili fikir beyan etmeye başlar.
Çocukta zihinsel gelişim soyut işlemlere hazırlanmaya başlamıştır. Okul öncesi dönemde temelleri atılan vicdan gelişiminin başlaması bu dönemde değerlerin, tercihlerin ve tutumların belirginleşmesi şeklinde devam eder.
Çocuğun konuşma yeteneği ve kelime hazinesi oldukça gelişmiştir. Bu dönemde kız ve erkek çocuklar kendi aralarında gruplaşarak oynamayı tercih eder. Bir yandan arkadaşlarıyla bir arada olmaktan hoşlanırken diğer yandan grup içinde sivrilme, üstünlüğünü kanıtlama çabası vardır.
İlkokulun ilk yıllarında görülen büyümedeki yavaşlama 10 yaşına doğru vücut biyokimyasındaki farklılaşmaya bağlı olarak hızlanır. Kız çocuklarında ani bir boy artışıyla birlikte ikincil cinsiyet özelliklerinin belirmeye başladığı görülür. Erkek çocuklar 9-10 yaşına kadar kızlardan biraz daha uzun ve daha iri bir bedene sahipken, 10-11 yaşlarında kızlardan daha ufak bir görünüme bürünürler. Çocukların bu dönemde sağlıkları genellikle iyidir. Önceleri çok hastalananların sağlık durumu bu dönemde düzelmiştir.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Benzer İçerikler