Blog

İngilizce Portfolyo Sunumları

Portfolyo Sunumu Nedir?

Portfolyo öğrencinin, yaşadığı sistem içinde öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok çalışmalarından bazılarını seçip, anne babasına kendi bilgisiyle sunduğu ya da sergilediği bir süreçtir.

Neden PortfolyoSunumları Yapıyoruz?

  1. Portfolyosunu ailesiyle birlikte gözden geçirerek kendisinin nasıl geliştiği yönünde bilinçlenmek, etkili bir öğrenme ortamı yaratarak çocuğun yarattığı ve yaptığı işlerle onur duymasını sağlar.
  2. Öz güvenini ve öz sayısını arttırır.
  3. Öğrenme gücünün bilinçli bir biçimde farkına varmasını sağlar. Etkin çalışmalar yapma doğrultusunda cesaretlendirir ve güdüler.
  4. Bireysel stilini belirginleştirir.
  5. İletişim kurma, yorum yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir.
  6. Katılımcılığı ve girişkenliği özendirir.

Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde 1.Dönem boyunca gerçekleştirdiği eğitici ve yaratıcı çalışmalarını içeren bir portfolyo sunumu yaptılar. Portfolyo sunumunda öğrencilerimiz İngilizce bilgi ve becerilerini süreç içinde nasıl geliştirdiğini gösteren çalışmalarını aileleriyle paylaştılar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Benzer İçerikler