Blog

> Kulüp Çalışmalarımız Devam Ediyor…

ERSEV Okullarında öğrencilerin akademik alanlarda donanımlı oldukları kadar, yaşam için gerekli sosyal donanımları da kazanabilmeleri için, değişik alanlarda tamamlayıcı ve geliştirici programlarla çok yönlü gelişmeleri de sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca Yaratıcılık (sanat, kültür, bilim ve sosyal faaliyetlere katılarak, becerilerini geliştirme; sunum, gösteri, proje ve buluşları sergileme), Spor (bireysel ve takım sporları yapma ve fiziksel faaliyetlere katılma) ve Toplum Hizmeti (toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapılan tüm çalışmalar) alanlarında bireysel yeteneklerini keşfetmek, becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek; toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla “Sosyal Etkinlikler-Kulüp Çalışmaları” yapılmaktadır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Benzer İçerikler